Winkelstraatmanager

Er gebeurt veel om het centrum van Almere Haven aantrekkelijk en gezellig te maken. Zo werken de centrumondernemers samen in de vorm van een BIZ, is de verlichting aangepast, de Vomar uitgebreid en wordt de Sluisgarage opgeknapt. Om maar wat te noemen. Daarnaast is sinds 2018 een winkelstraatmanager actief om het centrum van Haven weer op de kaart te zetten.

Winkelstraatmanager René Verwillegen

De winkelstraatmanager heeft de specifieke taak om samen met centrumondernemers en vastgoedeigenaren levendigheid en reuring in het centrum te vergroten. En leegstand terug te dringen. Sinds 2018 is René Verwillegen de nieuwe winkelstraatmanager van Haven. Zijn voornaamste taak is om het gebied aantrekkelijker te maken. Er moeten meer mensen naartoe komen die ook nog eens langer blijven. Hij doet dit door zich te focussen op beleving.

Een aantrekkelijk centrum

Een belangrijk onderdeel is het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. Er wordt bijvoorbeeld op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar het beter bereikbaar maken van het centrumgebied voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Eerder zijn de zes verschillende soorten prullenbakken teruggebracht naar één soort. Dit en andere acties dragen bij aan de beleving van het gebied.

Samen met ondernemers

René organiseert als winkelstraatmanager regelmatig ondernemersavonden. Het doel van deze avonden is ondernemers met elkaar in contact te brengen en samen te praten over ondernemerskwaliteiten. Dit werkt goed. René: “Door deze ondernemersavonden ontstaan nieuwe synergiën en buddysystemen. Ondernemers willen elkaar helpen en meer samenwerken.”

Promenade Almere Haven

Het winkelgebied van Almere Haven dat zich uitstrekt van de Brink tot en met de Havenkom heeft veel potentie. René: “In Haven zijn de meesten zelfstandigen gevestigd in verhouding met andere winkelcentra in Nederland. Onder de vlag Promenade Almere-Haven zet het centrumgebied zich op de kaart in de regio.” Bekijk de website met een plattegrond met alle winkeliers in het winkelgebied: https://www.promenade-almerehaven.nl/. En je hebt vast de bordjes ook gezien die door het hele centrum zijn geplaatst.

Bekijk het filmpje met René Verwilligen

 

Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen