Marktgracht 54-68

De Marktgracht zag er lange tijd allesbehalve gezellig uit. Er lagen hopen ongeopende post in de portieken van de leegstaande winkelpanden en spinnenwebben markeerden de etalages. Het hele rijtje stond al een tijd leeg. Daar is wat aan gedaan: voormalige winkels zijn patiowoningen geworden.

Door onder meer de sluiting van het ING-kantoor op Marktgracht 55 kwam er aanzienlijk minder publiek op de Markgracht. Hierdoor was een gedeelte van deze gracht niet langer aantrekkelijk voor winkeliers. De pandeigenaren stuurden daarom aan op een transformatie. Door winkels naar woningen te verbouwen ontstaat uiteindelijk een compacter en sterker winkelgebied, daarbij wordt Markgracht gezien als een aantrekkelijke locatie om te wonen.

Bouwstijl past bij de omgeving

Het transformatie-plan is opgesteld door Architect Petra Diesfeldt, in opdracht van MHM Onroerend Goed. Petra maakt het plan in overleg met de gemeente Almere en woningcorporatie Ymere, vastgoedeigenaar van de bovengelegen appartementen aan de Markgracht. Het zijn moderne patiowoningen die door de bouwstijl goed passen bij de bestaande omgeving. De achtergevel reikt precies tot de grens waar de publieke ruimte begint, daardoor verdwijnt de onoverzichtelijke situatie van schuurtjes en achterplaatsjes. De woningen hebben verder ramen en dakterrassen die grenzen aan het parkeerterrein, beide ingrepen komen het gevoel van veiligheid ten goede.

Door de transformatie ziet het er weer een stuk gezelliger uit aan de Marktgracht.

Broodnodige woningen

Almere Haven heeft meer dan voldoende eengezinswoningen en deze negen nieuwe luxe patiowoningen zijn daarom meer dan welkom voor bijvoorbeeld starters in de vrije sector. Dit bevordert namelijk de doorstroming; jonge stellen die bijvoorbeeld nu in een eengezinswoning wonen, maken zo ruimte voor gezinnen. Starters met een redelijk ruime bestedingsruimte zijn ook goed voor het centrum, zij geven geld uit in de winkels en horeca en dat zorgt voor blije ondernemers en een levendig centrum. Lees meer over het thema wonen het thema centrum.

Dit past helemaal in de Visie voor Haven in 2040 waarin onder meer geadviseerd wordt te investeren in Markstraat/Kruisstraat zodat dit gebied aantrekkelijk en levendig is, ook pleit de Visie voor extra woningen voor met name jongeren en ouderen en meer gemixte wijken.

Een momentje...

Volg ons op social media

 

 

 

Havenhart 2.0

Havenhart2.0 is een beweging in Almere Haven om de vernieuwing in het hart van Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum) te versnellen en te versterken. Te beginnen bij de oudste wijken. Meedenken?

Meedenken over het Havenhart 2.0 logo

 

 

Cookie-instellingen